המרכז ליוזמות ולימודים פדרליים

יוזמה שנועדה לבחון את היתרונות של מעבר למבנה ממשל פדרלי בארץ ישראל כמנוף איכותי להעצמת שגשוגה של המדינה ולמימוש חזון מגילת העצמאות.

בנוסף ל"אתגר" שותפים במרכז: "תנועת הפדרציה", ארגון "البيت הבית The Home" ו"בית אורי צבי" בירושלים.

בין פעילויות המרכז - יצירת קשר עם גורמי מחקר בארץ ובעולם ועידוד חשיבה יצירתית באמצעות סידרה של מפגשים ציבוריים החושפים את הקהל למגוון רחב של דרכי חשיבה.

info@challenge.org.il

​054-5992301

                  

מבוא יורם 8, דירה 5, ירושלים 9234608

תרומה לאתגר