התמרת סכסוכים \ אומנות האירוח

אומנות האירוח - Art of Hosting

שיטה שפותחה על ידי Maria Scordialos, Living Wholeness Institute

"אומנות האירוח" (Art of Hosting ) היא תגובה לעולם ההולך ונעשה מורכב ומפורר יותר. כיוון שפתרונות וחידושים אמיתיים אינם נמצאים במנהיג אחד או בזווית ראיה אחת, אלא בתמונה הגדולה יותר של האינטליגנציה הקולקטיבית שלנו.

"אומנות אירוח" היא תגובה להתמודדות הכושלת של מוסדות ודמוקרטיות עם הכאוס הגובר בעולם שלנו. זוהי מסגרת לפעולה עבור אלה המבקשים למצוא דפוסים חדשים, יעילים ובריאים להתארגנות, חדשנות וקשרי גומלין, ליצור דפוסים חדשים המשרתים אותנו טוב יותר. "אמנות אירוח" היא הדרך עבור כל מי ששואפים להביא את הטוב ביותר אצל אחרים.

"אומנות האירוח" מבוססת על ההנחה ועל הניסיון שלבני האדם עושר וחוסן עצומים.

 

גישת המנהיגות "אומנות האירוח" מפעילה את האינטליגנציה הקולקטיבית בקבוצה כדי למצוא פתרונות חדשים לאתגרים ההולכים וגדלים של עולם העבודה כיום. כארגונים וכמנהיגים, עלינו להיות גמישים ויצירתיים יותר בהקשר של שינויים מואצים, מורכבות מוגברת ומציאות כלכלית מאתגרת. המנהיגות המסורתית של פיקוד ושליטה בלבד אינה הולמת עוד. באקלים הנוכחי, ההקשבה לפוטנציאל הקיים בארגון היא מכרעת. המפתח לשחרור הפוטנציאל הארגוני עובר בהזמנת המעורבות של כולם, עם הפרספקטיבות המגוונות שלהם. "אומנות האירוח" מבוססת על כינוס דיאלוג אסטרטגי ושיחות פיתוח ושינוי. צורה זו של מנהיגות נמצאת כבר בשימוש עם תוצאות מוצלחות במספר מגזרים (הממשלה, ארגונים לא ממשלתיים, וכן במגזר הפרטי) במיוחד בתחומים הבאים: פיתוח ארגוני אסטרטגי // הנחיית שיחות בקנה מידה גדול סביב שאלות אסטרטגיות // השתתפות בעלי עניין

הגדרה

"אומנות האירוח" מורכבת מאוסף מתפתח של מתודולוגיות להנחיית שיחות בקבוצות מכל הגדלים, נתמכת על ידי עקרונות המסייעים למקסם את האינטליגנציה הקולקטיבית, לשלב ולהשתמש במגוון הקיים ולהקטין / לשנות קונפליקטים. תהליכים מונחים בדרך זו נוטים לייצר בהירות קולקטיבית רבה; פעולה נבונה, ברת-קיימא ומעשית להתמודדות עם הבעיות המורכבות ביותר. הגישה מבטיחה כי בעלי העניין יתגייסו לתהליך (משום שהם משתתפים בתכנון והתהליך הוא שקוף מעצם הגדרתו) ויהפכו את המשוב השוטף, הלמידה ותיקוני כיוון לחלק טבעי ויעיל של החיים.

"אומנות אירוח" היא הרבה יותר מזה. זוהי פרקטיקה, כמו גישור, אומנויות לחימה או מיינדפולנס. היא מבוססת על ארבע מאפיינים. זוהי הזמנה לחיות ולעבוד במרחב שבין תוהו ובוהו לסדר. זוהי אחווה, שהיא יותר מקהילה. זוהי רשת של פעילים ולא ארגון. היא מתבססת על עקרונות של מערכות חיים.

מהי אמנות אירוח? מספר הנחות

נדרשים פתרונות חדשים // "אומנות האירוח" בנויה על ההנחה והניסיון שעלינו צריכים למצוא פתרונות חדשים לטובת הכלל, בין אם בתאגידים, בממשלה, בחינוך, בארגונים ללא כוונת רווח, בתנועות חברתיות, בקהילות או במשפחות. פתרונות אלה הם מקיפים יותר, קל יותר למצוא אותם ולהיות מחויבים אליהם אם הם שנוצרו על ידי כולנו. עכשיו זה הזמן.

 

פתרונות חדשים נוצרים בין סדר לכאוס // אם אנחנו רוצים לחדש אנחנו צריכים להיות מוכנים לשחרר את מה שאנחנו יודעים ולצעוד אל תוך הלא נודע. בטבע כל החדשנות מתרחשת בשולי הכאוס, או במרחב שבין הכאוס לסדר. במרחב זה נוצרים קשרים חדשים ואפשרויות חדשות מתגלות. הדרך לכל שינוי גדול יעבור מהתוהו ובוהו לתוך סדר חדש.

 

חיוניות השיח // יש הגיון בלכנס אנשים רבים יחד בשיחה. כך עשינו בדורות הקודמים, כאשר ישבנו סביב מדורות. זו הדרך המאפשרת בניית קשרי עומק שמזמינים שיתוף פעולה אמיתי.

 

שיחה משמעותית יכולה להוביל לפעולה חכמה // בני אדם המעורבים ומוזמנים לעבוד יחד לוקחים בעלות ואחריות על יישום רעיונות ופתרונות. שיחות שמייצרות בהירות משותפת בנושאים בעלי חשיבות מטפחות בעלות ואחריות כאשר יש ליישם רעיונות ופתרונות. פעולות המגיעות מתוך בהירות קולקטיבית הן נבונות והן בנות-קיימא

.

פרדוקסים בפעולה // באירוח שיחות אסטרטגיות ומשמעותיות אנו פועלים בעולם שאינו שחור או לבן - אלא ספקטרום מלא. אנחנו צריכים להיות מסוגלים לפעול ולהחזיק פרדוקסים.