פעילות \ חברה משותפת

המושג "חברה משותפת" בישראל מתאר מאמץ לבנות מציאות שוויונית המבוססת על היכרות וכבוד הדדיים. זאת לעומת מושגים שחוקים כגון "דו-קיום" או "סובלנות" המאפשרים לכל קבוצה לחיות במנותק וללא מגע משמעותי. חברה משותפת תתרום להורדת הפחדים והדעות הקדומות בין אזרחי המדינה ותחזק את ההבנה שריבוי זהויות מייצר עושר תרבותי ואישי עבור כולם.

כיום היחסים בין אזרחים יהודים לאזרחים הערבים-פלסטינים בתוך מדינת ישראל, ובין שתי הקבוצות האלה למדינה עצמה הינם אחד המוקדים העיקריים למתח בו שרויה החברה הישראלית. שאלות של הכרה הדדית, צמצום משקלן של דעות קדומות, הבנת הצרכים הבסיסיים של כל קבוצה ופיתוח תכניות מעשיות לקידום יחסים של הכלה ושוויון מבלי לוותר על הזהות הייחודית של כל אחד.

לפי "ברית המנהיגות הבינלאומית – מועדון מדריד" - "World Leadership Alliance – Club de Madrid", חברה משותפת מוגדרת כ- "...אחת שבה כל יחיד וכל קבוצה המרכיבה אותה נהנה ממעמד של תורמים שווים, חופשיים לבטא את ייחודיותם תוך שילוב קולותיהם באוכלוסייה הרחבה. היא מכבדת את הכבוד וזכויות האדם של כולם תוך שמעניקה לכל יחיד שוויון הזדמנויות."

במטרה לייצר השפעה ולתרום לפיתוחה של חברה משותפת חזקה, אנחנו מפתחים שני סוגים של פרויקטים – פרויקטים מקדמי חזון ופרויקטים מקדמי מפגש.

פרויקטים מקדמי חזון: 

בכוונתנו לעבוד עם קהלי יעד מובחרים בקפידה על מנת לסייע להם להגדיר הן חזון מכיל ושוויוני יותר והן דרכי פעולה למימוש חזון זה הלכה למעשה. לשם כך נעשה שימוש בארגז הכלים המתודולוגיים המגוון העומד לרשותנו.

פרויקטים מקדמי מפגש:

המיקוד שלנו הוא להגביר הן את הכמות והן את האיכות של המפגשים בין אזרחי ישראל היהודים לאזרחים הערבים-פלסטינים. הרבה מתייחסים למפגשים אלה כמובנים מאליהם. הרי מה יותר טבעי מכך שאזרחים בתוך אותה מדינה -ועוד מדינה דמוקרטית- ייהנו מיחסים טובים, ייפגשו במקומות עבודה או במרחב הציבורי. לדאבוננו לא כך במציאות. כמות מזערית של ישראלים יהודים ניהלו קשרים משמעותיים עם ישראלי ערבי-פלסטיני. הקשר ההפוך נפוץ יותר, לאור מקומם ההגמוני של יהודים בכלל ושל התרבות היהודית בכל מימדי החיים הציבוריים במדינה.

 

היעדר קשרים איכותיים מחזק דעות קדומות ופחד אך גם סקרנות ורצון להכיר. בפרויקטים אלה אנו שואפים להגביר את המגע האיכותי בין הקבוצות, באופן שתאפשר לשני הצדדים ללמוד על הקבוצה השנייה.

balcon.jpeg
שכנים ג'יראן 12.7.18 1.jpeg
תמונות של לוגואים.jpg
באנר.jpg

"כאשר הפילים רבים, הדשא הוא זה שסובל"

פתגם ממוזמביק