פעילות \ הסכסוך הישראלי-פלסטיני

אמנם המוקד של "אתגר" הוא פנים-ישראלי, אך אי-אפשר להתעלם מכך שהסכסוך עם העם הפלסטיני וגורל השטחים מהווים נדבך מרכזי בכל ההתעסקות הפנימית בחברה שלנו. זהו איננו נושא הנתון לטיפולם של מדינאים או אנשי בטחון בלבד. במסגרת הפעילות של "אתגר" אנחנו מעודדים חשיבה יצירתית וחדשנית לגבי המרכיבים הדרושים לשני הצדדים, ולקבוצות המשמעותיות בתוכם, כדי להגיע לפתרון שיתקבל כצודק ובר-קיימא, זאת מבלי לקדם באופן אבסולוטי פתרון ספציפי אחד.

federal3 banner.jpg

סרטונים מעניינים אודות הסכסוך הישראלי-פלסטיני

אין צורך ללמוד איך להראות שאנחנו מקשיבים – אם באמת נקשיב