התמרת סכסוכים \ קומי - התמרה חברתית בסכסוך 

קומי היא שיטת עבודה המאפשרת לנתח קונפליקט בצורה זהירה ומעמיקה. השיטה מגבירה את היכולת של המשתמשים בה לגבש אסטרטגיות ותכניות פעולה הנשענות על ניתוח ויצירת הבנות משותפות באשר למציאות, לשחקנים השונים, לצרכים, לחסמים ולאפשרויות להשפיע - לקדם שינוי חברתי תוך כדי התמודדות עם ובתוך מצבי קונפליקט.

תיאוריית השינוי החברתי שמנחה את קומי גורסת כי מימוש הרצון הכללי של הקבוצה מחייב שינוי במספר מישורים הקשורים זה בזה: קריאת המציאות, מודעות עצמית, והתנהגות.

השינוי הנחשק מתרחש במספר מישורים:

הבנה חדשה של המציאות נדרשת על מנת לתקן 2 סוגים של כשלים חברתיים;

1) כשל הסדרי כאשר אלימות מבנית ותרבותית מונעים מאנשים וקבוצות מהשגת הצרכים האנושיים הבסיסיים שלהם.

2) כשל בתקשורת כאשר נבואות שמגשימות את עצמן ודיסונאנס קוגניטיבי מסלפים את היכולת לקיים פעילות קולקטיבית בונה.

המודעות החדשה מאפשרת התמרה של דעות קדומות, סטיגמות וזהויות קוטביות באמפתיה אנאליטית, דהיינו היכולת להבין ולהכיר, אך לא בהכרח לקבל, את המטרות והעמדות שטמונים בהצהרות ובהתנהגות של האחר.

מטרות ועמדות הצדדים בסכסוך מיועדות להשיג מענה לצרכיהם הבסיסיים (קיום, רווחה, חרות, וזהות). שיטת קומי מאפשרת לא רק הבנת הקשר בין מטרות הצדדים לצרכים אלו, אלא גם בוחנת אפשרויות חדשניות להגדיר מחדש את המטרות כך שיענו לצרכים הבסיסיים אך מבלי לפגוע בצרכיהם של הצדדים בסכסוך.

ההתנהגות של בני אדם וקבוצות מושפעת ממבני עומק תרבותיים ומוסדיים. מבנים אלו עלולים לייצר ולהצדיק אלימות או, לחלופין, עשוים להוות בסיס לדינאמיקה  חיובית בין הצדדים. הכרת מבנים אלו מאפשרת לסגל התנהגות חדשה, אשר נועדה "להתיר את הפלונטר": להתמיר (to transform) מבנים מסלימי אלימות ולאפשר הוויה של מערכות מושתתות על "כוח אינטגרטיבי" - שיתופי פעולה, רישות והשתתפות ישירה.

קומי מתבססת על מסגרת מדעית מולטי-דיסציפלנרית. היא משלבת בין מושגים והמשגה מתחומי הפילוסופיה, פסיכולוגיה חברתית, לימודי שלום וכלכלה פוליטית.

לקומי תזרים ייחודי הכולל חמישה שלבים, לרבות בירור ותכנון פרויקט, תהליך סדנאי הכולל מספר שלבים ויישום. כל שלב מתכונן להיבנות על קודמו, למרות שהסדר של השלבים עשויים להשתנות בהתאם לצרכים של כל קבוצה.

5 השלבים הינם:

שיטת קומי משלבת את תהליך התכנון האסטרטגי השיתופי שפותח על ידי המכון ליחסי תרבות (Institute for Cultural Affairs – ICA) עם רכיבים מתוך 2 שיטות נוספות: שיטת ARIA, אשר פותחה על ידי ג'יי רוטמן (Jay Rothman) ונועדה לשימוש בסכסוכים ממוקדי זהות; ושיטת TRANSCEND, אשר פותחה על ידי יוהאן גלטונג (Johan Galtung) ועמיתיו כגישה אינטגרטיבית של ניתוח קונפליקטים והתערבות יצירתית וכפי שהותאמה על ידי וילפריד גראף (Wilfried Graf), וגודרון קרמר (Gudrun Kramer) ב Institute of Integrative Conflict Transformation and Peacebuilding (היום מכון קלמן). שילוב שלושת הגישות הללו יוצר ארגז כלים המסייע למשתתפים להתבונן ולנהל מו"מ בין המטרות שלהם והאמונות שלהם לגבי עצמם והאחר.